NL | FR | EN

Projecten

Jaar na jaar vergroten hernieuwbare energiebronnen hun procentuele aandeel in energieproductie. Milieu-, juridische en economische redenen moedigen gebruikers aan om hun energiesystemen te moderniseren. Alles wijst erop dat de trend de komende decennia zal blijven toenemen.
 
Als leverancier van controlesystemen zorgt AMI B.V. ook voor producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en biedt veel producten die het hele proces kunnen verbeteren. In de volgende publicatie presenteren we voorbeelden van het gebruik van meet-, registratie- en regelapparatuur voor waterkrachtcentrales, biogasinstallaties en windmolenparken.

Waterkrachtcentrales
 
Energieopwekking met behulp van rivierwaterstromen vereist monitoring van onder meer niveau, druk en debiet om zo optimaal gebruik te maken van energie afkomstig van natuurlijke processen. Omvormers met analoge standaardsignalen kunnen worden aangesloten op de meerkanaals SRD-99-recorder, die de gemeten waarden in geschikte eenheden weergeeft en in een numerieke of grafische vorm opslaat. Metingen kunnen ook worden uitgevoerd door middel van eenvoudige tellers. De snelheid van een waterturbine zal bijvoorbeeld worden gemeten door een set bestaande uit een naderingssensor en een stationaire toerenteller genaamd STI-638, waarvan het grote en leesbare display bediening zelfs vanaf een grote afstand mogelijk maakt.

Examples of devices monitoring environmental parameters in hydropower plants, from the top: MultiLog SRD-99, STI-638

Foto 1. Voorbeelden van apparaten die omgevingsparameters in waterkrachtcentrales monitoren, van bovenaf: MultiLog SRD-99, STI-638

Biogasinstallaties
 
Moeilijke werkomstandigheden bij de verwerking van biomassa vormen geen belemmering voor onze sensoren in speciale uitvoeringen. De temperatuur in deze agressieve omgeving wordt gemeten door intrinsiek veilige sensoren bestaande uit titanium versterkt staal. Druktransmitters met een resistent keramisch membraan kunnen zelfs werken bij aanwezigheid van zeer corrosieve zwaveldampen. Deze en andere metingen kunnen naar onze MultiCon CMC-141 meerkanaalscontroller worden gestuurd, die bovendien alle gegevens met betrekking tot het proces zal registreren.

 

MultiCon CMC-141 as a recorder of measurements from temperature and pressure sensors in biogas plants

Foto 2. MultiCon CMC-141 als recorder van metingen van temperatuur- en druksensoren in biogasinstallaties

Windenergie-installaties
 
Effectieve werking van een windturbine vereist een nauwkeurig regelsysteem, bijvoorbeeld PID-regeling, die wordt geïmplementeerd door een van de apparaten uit het PUR-productgamma. Elk van hen is uitgerust met een geïmplementeerde controller die de mogelijkheid biedt individuele elementen automatisch in te stellen. Daardoor is het mogelijk om de aard van het besturingsproces perfect aan te passen. De controllers zijn verkrijgbaar in verschillende behuizingsvarianten. De eerste van de PUR-94-serie is onlangs vergezeld door de volgende versies met dubbele displays: PUR-94D en PUR-49D, en het grotere model genaamd PUR-99. Binnenkort wordt deze serie aangevuld met een variant in een 48 x 48 mm behuizing.

PID control devices in wind farms

Foto 3. PID-regelapparatuur in windparken

"If you can not measure it, you can not improve"