NL | FR | EN

Draadloze monitoring in varkenshouderijen

De varkenshouderij is een van de grootste bronnen van ammoniakgas (NH₃). Het vertegenwoordigt een kwart van alle NH₃-emissies van vee in Europa. Verhoogde ammoniakgehaltes brengen veel gezondheidsrisico's met zich mee voor zowel de boeren als de dieren zelf. Inademing van NH₃ kan leiden tot irritatie van de ogen en luchtwegen, verminderde eetlust en lethargie. Wanneer NH₃ in de atmosfeer ontsnapt, reageert het met zure verbindingen en vormt het fijnstofvervuiling met een diameter kleiner dan 2,5 micron (PM2,5). Dit kan rampzalig zijn voor de menselijke gezondheid, aangezien het diep in de longen kan doordringen en hun functie kan aantasten. Blootstelling aan luchtverontreiniging door fijnstof draagt bij aan de menselijke sterfte, waardoor de sterfte door hart- en vaatziekten toeneemt. Daarom is het van cruciaal belang om NH₃-niveaus te controleren door middel van monitoring en ervoor te zorgen dat ze de normen niet overschrijden.

Onderzoek heeft aangetoond dat langdurige blootstelling aan ongezonde ammoniakgehaltes (> 40 ppm) kan resulteren in 7% vermindering van de dagelijkse gewichtstoename van varkens en 9% vermindering van de voerconversie.

 Introductie van nieuwe technologieën in het landbouwsegment is een uitdaging. De boeren zijn traditioneel en staan over het algemeen sceptischer tegenover nieuwe technologie.Daarom is het aantonen van duidelijke en tastbare voordelen van het grootste belang om het vertrouwen van de boeren te winnen en groen licht te krijgen voor de uitvoering van projecten.

 We gebruiken Aranet Ammonia (NH₃) sensor in het veld. De complete oplossing bestaat uit het Aranet PRO-basisstation en sensoren om de niveaus van ammoniak (NH₃), kooldioxide (CO2), temperatuur en relatieve vochtigheid te bewaken. Het installatieproces was snel en moeiteloos - alles was binnen een paar uur klaar en het werkte gewoon.

Aranet bood een oplossing voor het probleem van handmatige gegevensverzameling. Tot nu toe waren boeren gewend om alles te doen, inclusief het regelmatig verzamelen van temperatuurgegevens op pen en papier. Je kunt je alleen maar voorstellen hoeveel tijd het kost, vooral met een grote boerderij met 19.000 varkens. Nu kunnen alle gegevens automatisch worden verzameld. Een ander voordeel is de continue registratie van de gegevens, wat betekent dat boeren nu toegang hebben tot historische gegevens voor analyse, trends kunnen zien en voorspellingen kunnen doen voor de toekomst. Een boerderij heeft nu een volledig beeld van wat er op een bepaald moment gebeurt en wat er moet gebeuren om fouten in de toekomst te voorkomen. U kunt alleen verbeteren wat u kunt meten. Dit geldt voor de boeren wier bedrijf nu sterk verbeterd is.

"We zouden Aranet aanbevelen aan anderen omdat het een compleet systeem is dat gemakkelijk te installeren is en een intuïtieve gebruikersinterface heeft. Het is niet duur en voor kleine installaties is de software van het basisstation gratis - er zijn geen terugkerende licentiekosten, wat een belangrijk argument is voor elke boer. Het Aranet-systeem groeit ook constant - nieuwe sensoren, nieuwe ideeën. Er is altijd iets om naar uit te kijken!

 

 

 

"If you can not measure it, you can not improve"